Vluchtelingenhuis Leuven

geplaatst in: sociale projecten | 0

In Leuven heeft de vzw “Recht op Migratie” een vluchtelingenhuis. Het wordt gedragen en gesteund door een steuncomité met meer dan 300 vrijwilligers. Pol Van Camp had het geluk om de bezieler en medeoprichter te zijn, zowel van de vzw als van het vluchtelingenhuis.

Op 2 juli 2012 ging de opvang van vluchtelingen van start, toen huurde we dit huis nog.
Begin 2014 werd het huis aangekocht dank zij de financiële steun van vele privépersonen.

Ik schonk toen 10 000 € voor dit project.
Het vluchtelingenhuis biedt tijdelijke opvang aan een achttal vluchtelingen, bij voorrang aan de meest zwakken zoals vrouwen al of niet met kinderen en juist-niet-minderjarigen.
Het gaat om vluchtelingen zonder verblijfsvergunning, die omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen thuis of onderdak hebben.