Een beeld van het appartement Villa Annabelle in Isthmia, Griekenland. Een rondleiding binnen en buiten.

 

Een mooie reconstructie hoe Korinthe stad er uitzag in de oudheid tijdens het Romeins Keizerrijk, 2° eeuw na Christus.

 

 

 

   De geschiedenis va Isthmia in de oudheid