Ethiopië – straatkinderen

geplaatst in: sociale projecten | 0

Ethiopië heeft een zeer jonge en explosief groeiende bevolking. De bevolking groeide van 33,5 miljoen in 1983 tot 108 miljoen in 2018.
Volgens het U.S census bureau zal Ethiopië 278 miljoen inwoners tellen in 2050, een verwachte gemiddelde groei van 3,0% per jaar.

Door de verbetering in de gezondheidszorg is de levensverwachting bij geboorte gestegen van 52 jaar in 2000 naar 65 jaar in 2016.
Het sterftecijfer voor kinderen jonger dan 5 jaar is gedaald van 203 per duizend in 1990, naar 144 in 2000 om in 2016 op 58 uit te komen.

Hoofdstad Addis Ababa met 5 miljoen inwoners waarvan 80% in krotten woont. Een krot wil zeggen: 6 vierkante meter leef- en slaapruimte per persoon, afgeschermd van regen en wind met verroeste golfplaten al dan niet behangen met kranten. Geen wc, geen water en toch huur betalen …
Elke dag sterven er mensen op straat van ziekte en honger, 2000 mensen per dag sterven aan aids, tienduizenden weeskinderen, duizend alleenstaande moeders met 5 kinderen of meer.
Prostitutie! Jonge vrouwen en moeders die voor 0,20 euro in de prostitutie zitten om te overleven. De hongersnood is een permanente bedreiging.

De vereniging “Caprioolkinderen is opgericht door Eddy De Nil en zijn gezin uit opwijk die er nog steeds de grote bezielers van zijn.
De concrete projecten voor die straatkinderen vind je  hier  op de website en zijn samengevat de volgende: 

 • Rioolkinderen
  Sinds 2002 volgden ongeveer 300 kinderen een opleiding, hout –en metaalbewerking, kapper en computerles.
  Meer dan 260 hebben sindsdien een volwaardige job gevonden in de bouwsector, zijn uitbater van boekenwinkeltje, meubelmaker, politieagent enz .
 • Toilettenbouw
  Hygiëne is een groot probleem in de sloppenwijken. Sinds 2002 zijn er met onze budgetten een 30tal toiletblokken gebouwd. Voor 2012 voorzien we een 5tal nieuwe toiletblokken goed voor een 1000 mensen.
 • Studenten Ook in Ethiopië zijn er scholen en ook universiteiten. Velen hebben echter geen middelen, sinds 2002 hebben wij een 250 jongeren een maandelijks toelage gegeven van 200 €. Voor € 200/jaar ondersteunen wij een student.

 • Weeskinderen
  Vanaf 2012 zullen wij een centrum voor aidskinderen en wezen ondersteunen, sociale werkers organiseren psychologische en medische ondersteuning, en helpen deze kinderen in een gewone leefsituatie. Voor € 150/jaar kunnen wij een jaar ondersteuning voorzien. V
  Mamahuis St. Gabriel.
 • Kindersterfte is zeer hoog. 12% van de kinderen binnen de 5 jaar sterft. Vanaf 2012 werken wij samen met een gezondheidscentrum. Vrouwen uit de sloppen kunnen op een verantwoorde manier hier komen bevallen. Samen werken wij ook aan de uitbouw van een kind en gezin. En het is tevens een 1ste hulp en een onderzoekscentrum voor HIV, TBC, lepra en er is ook huisartsenzorg. Voor € 50/jaar kunnen we één kind een gans jaar medisch opvolgen.
  Rope skipping of acrobatisch touwspringen op muziek. Wij noemen het jump for life. Sinds maart 2012 worden een 70tal jongeren gevormd om rope skipping op te starten in gans Ethiopië. Vandaag zijn er reeds een 1000tal springers actief. 

Meer informatie over de “Caprioolkinderen” vind je hier